https://www.isteteknoloji.com.tr/wp-content/uploads/2019/03/tansu-yegen-profil-3-800x720.jpg

Robotik Süreç Otomasyonu, kural bazlı bir süreci ve işi tamamlamak için dijital sistemler ve uygulamalar kullanan insanı, birebir taklit ederek, el ve göz  ile yaptıklarını onun yerine, hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi için yapılandırılan ve ‘ROBOT’ olarak isimlendirilen yazılım teknolojisi. RPA robot, çalışanların katma değersiz işlerini dijital asistan olarak üzerine alır ve ortalama olarak %50 vakit harcadıkları bu rutin, sıkıcı ve kural bazlı işleri onların adına gerçekleştirir ve çalıştıkları kuruma ek kapasite kazandırır. Bu sayede çalışanlar,...

https://www.isteteknoloji.com.tr/wp-content/uploads/2019/03/rpa-1280x720.jpg

Walmart ve American Express Global Business Travel gibi şirketlerde CIO’lar rutin görevlerde süreçlerin robotik süreç otomasyonu (RPA) ile yürütülmesini sağlayarak önemli ölçüde verimlilik artışı sağlanmasını hedefliyor. Büyük ölçekteki şirketlerde CIO’ların verimliliği artırmaya konusundaki çalışmalarda temel görevlerin otomatikleştirilmesi için kullanılan yazılımlar önemli bir yer tutuyor. Robotik süreç otomasyonu olarak adlandırılan teknoloji ile IT departmanları “robot” olarak adlandırılan bir yazılım parçasını kullanarak e-postalara otomatik cevap verme veya ERP sistemindeki iş akışını takip etme gibi görevlerin yerine getirilmesini...