MakalelerDijitalleşme küresel lojistiği nasıl dönüştürüyor?

Dijital devrim her türlü sektöre değişim getiriyorken küresel lojistik de bu dönüşümde yerini alıyor.
5 Mayıs 202017185

Dijital devrim her türlü sektöre değişim getiriyorken küresel lojistik de bu dönüşümde yerini alıyor. Tüketicilerin malların daha hızlı, daha verimli yönetimi ve nakliyesi için artan beklentileriyle lojistik şirketleri, hizmet seviyesi hedeflerini aşmak için rekabetçi bir farklılaştırıcı olarak teknolojiye yöneldiler.

Bağlantı, öngörücü analitik, daha yüksek işlem hızları veya daha akıllı bir donanım şeklinde olsun tedarik zincirindeki hemen hemen her bağlantı, sürecin her noktasındaki diğer bağlantılara dijital olarak bağlanabilir. Lojistik organizasyonları da bu dönüşüm sürecinde, tedarik zincirinin tamamında daha iyi iş sonuçları elde etme yeteneği üzerinde etkisi olan birkaç büyük teknolojiye eğilim gösteriyor.

Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnterneti (IoT), cihazların veya nesnelerin veri paylaşma ve internete bağlanma yeteneğidir. Otomobillerden buzdolaplarına kadar her şey, yerleşik bağlantının yanı sıra veri göndermek, depolamak ve kullanmak için diğer cihazlarla iletişim kurma yeteneğine sahip olacak şekilde üretilebilir.

Tüm dünyadaki lojistik kuruluşları, akıllı bağlı tedarik ağları ve sistemleri aracılığıyla IoT’yi kendi yararlarına kullanma fırsatını tanımaktadır. IoT’nin etkin olduğu süreçler, insan hatası olasılığını artıran görevlerde kaza ve verimsizlik riskini azaltır. IoT ayrıca daha hızlı, daha akıllı süreçler ve akışkan tedarik zinciri sağlamak için makine öğrenimi ile bağlantıyı eşleştirir.

Sonuç olarak IoT lojistik sektörüne çok az insan müdahalesi gerektiren ve zaman içinde daha da kolaylaştırılabilen tekrarlanabilir, ölçeklenebilir süreçlerin uygulanmasıyla daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek gelir sağlıyor. Bu, lojistik profesyonellerinin tedarik zinciri organizasyonlarını dijitalleştirerek kendi içlerindeki istihdamı azaltma anlamına gelmiyor. Bunun yerine kuruluş üzerinde daha önemli bir etkisi olan stratejik hedeflere odaklanmak için sıradan, tekrarlayan görevlerden kurtulma olanağı sunuyor.

Dijitalleşme, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yeni ve stratejik fırsatlar yaratmak için geleneksel lojistik rollerini ve işgücünü de aynı oranda geliştiriyor. Modern lojistik organizasyonları dijitalleşmeyi “insanlara karşı robotlar” mücadelesi olarak görmek yerine kendilerini işgücü sıkıntılarına karşı koruma gereksinimini olarak kabul ediyor ve aynı zamanda uzman becerilerle aynı anda yeni yetenekleri çekerken, giderek daha hızlı sipariş gerçekleştirme talebine ayak uyduruyor.

Blockchain

Blockchain, dijitalleştirme stratejisine ulaşan en yeni teknolojilerden biridir. Basit bir ifadeyle blockchain, değiştirilemeyen güvenli bir zaman damgası yoluyla aktarılan bilgi bloklarını içeren dağıtılmış bir veritabanıdır. Başka bir deyişle bir blockchain, çok sayıda insanın (veya sistemin) yalnızca onaylanmış bir kaynak tarafından güncellenebilen veya değiştirilebilen kayıtların ya da verilerin girmesine izin verir. Mümkün olan en yüksek doğruluk ve güvenliği sağlamak için üretilmiştir.

Bu nedenle blockchain, sıkı sertifikalara ve standartlara uyması gereken gönderiler için ideal bir teknolojidir. Üçüncü taraf uygunluk kontrollerinin geleneksel tıkanıklıkları ortadan kaldırılır çünkü tüm bilgiler kamuya açık bir defterde barındırılır, sayısallaştırılır ve güvenlik ihlali veya sahte işlem riskinden korunur.

Kuruluşlar blockchain’i benimsedikçe gerçek zamanlı izleme güncellemeleri ve basılı kopya belgelerinin yönetilmesi, çok daha küçük ve daha güvenli bir dijital ayak izi ile değiştirilmesi sayesinde doğal olarak daha verimli hale geleceklerdir.

Yapay zeka ve makine öğrenimi

Makine öğrenimi ve yapay zeka genellikle değiştirilebilir terimler olarak kullanılsa da, biraz farklıdır. Yapay zeka; görev veya süreçleri “akıllı” veya insan benzeri bir şekilde tamamlayan makineler hakkında kapsamlı bir fikirdir. Makine öğrenimi ise makinelere verilere doğrudan erişim sağlamanın yanı sıra veri analizi ve algoritmalarını kullanarak kendi başlarına verimli süreçler ve çözümler oluşturmalarına olanak sağlayan bir kavramdır.

Yapay zeka (AI) kavramı birkaç yıldır var olmakla birlikte, son zamanlarda kuruluşlar da yapay zekayı pratik kullanıma sokmaya başladı. Daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale geldikçe lojistik organizasyonları da yapay zekayı büyük verileri kullanmak, operasyonel verimliliği artırmak ve maliyeti düşürmek için kullanıyor.

IoT gibi teknolojilerde olduğu gibi AI, günlük teslimat ve depolama süreçlerinde insani dokunma ihtiyacını azaltır. AI, daha fazla veri toplandıkça zamanla “daha ​​akıllı” hale gelen öngörücü analitiği kullanarak, riski azaltmak ve kaynakların yanlış yönetimini önlemek için makine öğrenimi ile birlikte çalışır.

Öngörücü analizler, talep modellerini doğru bir şekilde tahmin edebilir, rota değişikliklerini optimize edebilir ve tedarik zinciri boyunca ele alınması gereken potansiyel tıkanıklıkları önleyebilir.

Birçok geleneksel lojistik kuruluşu veri eksikliğinden muzdarip değildir. Tedarik zincirinin her bir noktasında büyük miktarlarda veri toplarlar ancak bunların nasıl iyi kullanılacağından tam anlamıyla emin değillerdir. Yapay zeka ve makine öğrenimi hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verileri toplar, kuruluştaki eğilimlere ve kalıplara göre tartar ve etki yaratmak için zaman içinde iş gereksinimlerini tahmin eder.

Yapay zekanın olmadığı durumlarda organizasyonlar, daha sonra analiz edilmesi ve parçalara ayrılması gereken tarihsel verilere güvenir. Yapay zeka ise büyük verileri, verimlilikleri belirleme ve sorunları olumsuz yönde etkilemeden önce çözme kabiliyetinin ötesindeki miktarlarda yönetebilir.

Dijitalleşme lojistiği değiştirmeye devam edecek

Dijitalleşme, küresel lojistik şirketlerini büyük verileri kritik bir varlık olarak görmeleri için güçlendiriyor. Dijitalleşme sayesinde lojistik ekiplerinin analiz edilmeden önce bile alakasız olabilecek eski, geçmiş bilgiler yerine gerçek zamanlı verilerle akıllı kararlar alması daha kolay bir hal alıyor.

Günümüzün rekabetçi lojistik pazarında verimlilik, rekabetçi bir silahtır. Tedarik zinciri gerçek zamanlı olarak çalışır ve veri analitiği buna uygun olmalıdır. Dijitalleşmiş küresel lojistik şirketleri tedarik zincirinin tüm noktalarını ve aşırı yükleme süreçlerini, akıllı verilerle dijital olarak bağlamak için yeni stratejiler kullanarak maliyetleri düşürmeye ve verimliliği en üst düzeye çıkarmaya devam edecek.

İlgili Haberler